Over José

Zonder dat ik er bewust mee bezig was, is schrijven altijd mijn tweede natuur geweest. Als er een vergadering genotuleerd moest worden, bleek iedereen daartegen op te zien, terwijl ik het juist met veel plezier deed.
Moest er een jaarverslag komen? Ik verzamelde de informatie en maakte er een goedlopend verhaal van. Bedrijfscorrespondentie, brochureteksten of kopij voor een personeelsblad? Een sinterklaasgedicht of een feestlied? Met alle plezier.
Pas toen ik in 2007 als correspondent voor kranten en tijdschriften aan de slag ging, veranderde het schrijven van bijzaak in hoofdzaak. Het werd een uitdaging om de informatie van de geïnterviewde juist te verwoorden en ook van een soms minder interessante boodschap een lezenswaardig verhaal te maken.

Regelmatig schrijf ik over actuele zaken in en rond mijn woonplaats Roosendaal. Kunst, cultuur en architectuur hebben daarbij steeds mijn bijzondere belangstelling.

Daarnaast redigeer en corrigeer ik teksten van anderen.
Niet alleen spelfouten zijn storend in een tekst, ook de zinsbouw moet correct zijn en iedere punt en spatie moet op de juiste plaats staan.